خدمات حسابداری مالیاتی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


 

۱-تنظیم وارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود

۲-تنظیم وارسال صورت معاملات خرید وفروش فصلی.

۳-تنظیم وارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه

۴-حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

۵-پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی

۶-تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

خدمات حسابداری-خدمات حسابرسی-خدمات حسابداری مالیاتی-خدمات مشاوره ای مالیاتی-مشاور مالی

خدمات حسابداری،خدمات حسابرسی،خدمات حسابداری مالیاتی،خدمات مشاوره

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها